dimarts, 10 de desembre de 2013

Competència digital dels professors

Segons una investigació portada a terme per ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow), un docent pot trigar entre tres i cinc anys en adquirir les competències digitals necessàries per poder integrar totalment les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’aula. Area (2008) i Roig (2010) ens expliquen de quina manera, durant aquest temps d’aprenentatge, el docent anirà passant per unes etapes progressives:

La fase d’accés és on s’aprèn l’ús bàsic de la tecnologia.

La fase d’adopció és quan es fa ús dels materials tecnològics preexistents.

La fase d’adaptació és quan s’integren les TIC a un nivell més productiu, augmentant el ritme i la quantitat de treball.

La fase d’apropiació és quan es produeix l'experimentació amb noves maneres de treballar didàcticament, obrint-se a possibilitats que sense la tecnologia no seria possible.

La fase d’innovació és l’últim nivell i on s’utilitzen les TIC per crear o produir materials específics, propis i nous, és a dir, el que ningú no ha fet abans.

A quina fase em trobo?

Per respondre a aquesta pregunta serà necessari reflexionar sobre la pròpia pràctica. Personalment, penso que estic entre dues fases, la d’adaptació i la d’apropiació, ja que l’experimentació és un procés que es porta a terme cada vegada que incorpores nous materials o coneixements tecnològics al propi bagatge. Per exemple, aquests curs he descobert programes i he experimentat amb les múltiples opcions que desconeixia d’altres que ja feia servir. Així i tot, crec que les TIC evolucionen amb tanta rapidesa que la fase d’apropiació es pot convertir en una constant, però que requereix d’una formació contínua i d’una motivació interna i externa important que permeti aquesta evolució. 

Fonts:

Adell, J. (2008). Competencia digital de los profesores. Recuperat el 10 de desembre de 2013 de:

Roig Vila, R. (2010). Innovación educativa e integración de las TIC. En Roig Vila, R. & Fioruci, M. (Eds.), Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas. Strumenti di ricerca per l’innovazione e la qualità in ambito educativo. Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e l’Interculturalità nella scuola (pp. 329-340). Alcoy - Roma: Marfil – TRE Universita degli studi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada